Överförmyndare och dödsbon (NY TITEL)
   
 
Författare:Signäs Peter , von Scheele Eva
Titel:Överförmyndare och dödsbon (NY TITEL)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116875
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms

 

Formellt kan såväl den gode mannen som överförmyndaren bli ersättningsskyldig för skada som denne orsakar huvudmannen även genom passivitet. Författaren försöker på ett enkelt sätt för målgruppen beskriva en relativt avancerad arvsrätt. Boken berör följande; arvskifte formkrav - utformning - konsensus - frivilliga överenskommelser går före lagstiftning - bindande avtal
 
  © 2017 Jure AB