Överförmyndare och dödsbon
   
 
Författare: von Scheele Eva , Signäs Peter
Titel:Överförmyndare och dödsbon
Utgivningsår:2021
Omfång:204 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116875
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man eller förvaltare, tillskiftas det arv denne har rätt till enligt gällande rätt. Denna uppgift är sannolikt den allra svåraste och mest komplicerade för överförmyndare.
Vår förhoppning är att denna bok på ett tydligt och enkelt sätt ska hjälpa överförmyndarna i deras viktiga uppdrag att se till att de som inte själva kan eller får rättshandla i arvsfrågor erhåller den egendom de har rätt till.
Även ställföreträdare, såsom förmyndare, gode män och förvaltare, kan ha nytta av denna bok för att på bästa sätt företräda sina huvudmän och se till att de får ut sitt rättmätiga arv.
 
  © 2017 Jure AB