Prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
   
 
Titel:Prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
Utgivningsår:2021
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn. Förslagen innebär bl.a. att skyddstillsynen ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden om inte annat beslutas och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det föreslås även att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

Vidare föreslår regeringen att Kriminalvården, i stället för övervakningsnämnden, ska ges rätt att meddela beslut om övervakning, föreskrifter den dömde ska följa och åtgärder vid misskötsamhet. Förslaget syftar till att främja snabbhet och flexibilitet i beslutsfattandet.

Dessutom lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff. Förslagen innebär att möjligheten att föreskriva villkor om var den villkorligt frigivne ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det föreslås också ökade möjligheter för Kriminalvården att fatta beslut om elektronisk övervakning av den villkorligt frigivne.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB