SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift
� rättsliga förutsättningar för utkontraktering
   
 
Titel:SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift � rättsliga förutsättningar för utkontraktering
Anmärkning:Delbetänkande av IT-driftsutredningen.
Utgivningsår:2021
Omfång:396 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500002
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-driftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:1
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 26 september 2019 att uppdra åt en särskild utredare att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Utredaren ska vidare analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift och lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift, om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver. Utredaren ska också analysera de rätts- liga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och lands- ting att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag (dir. 2019:64). Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 2 juli 2020 (dir. 2020:73).

Som särskild utredare förordnades den 20 november 2019 general- direktören Annelie Roswall Ljunggren.
 
  © 2017 Jure AB