Skogsbeskattning
� Praktisk handbok för skogsägare och deras rådgivare
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Skogsbeskattning � Praktisk handbok för skogsägare och deras rådgivare
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:176 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170273154
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna handbok beskrivs reglerna rörande skogsbeskattningen. Till stor del behandlas de speciella regler som gäller inom området med tyngdpunkt på hur en skogsfastighet beskattas som enskild näringsverksamhet. Men här tas även upp den löpande inkomstbeskattningen och skatteregler vid försäljning.

Ur innehållet:
- Förvärvskällor
- Aktiv och passiv verksamhet
- Rotposter
- Avverkningsuppdrag
- Leveransvirke
- Betalningsplaner
- Skogskonto
- Skogsskadekonto
- Skogsavdrag
- Rationaliseringsförvärv
- Avdrag för återväxtåtgärder
- Avyttring av skogsfastighet
- Generationsskifte
- Delavyttring
- Allframtidsupplåtelse
- Samfälligheter
- Bilkostnader
- Tillsynsresor
 
  © 2017 Jure AB