Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Paju Jaan
Titel:Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i juni 2021. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208976
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Försäkringsrätt

Preliminärt pris: 207 SEK exkl. moms

 

En EU-förordning på socialförsäkringens område säger att medlemsstaterna ska samordna sina socialförsäkringssystem. Verket redogör för förordningens regelverk samt förklarar EU-rättens samspel med det svenska socialförsäkringssystemet.
 
  © 2017 Jure AB