SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling
   
 
Titel:SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling
Utgivningsår:2021
Omfång:412 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500675
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:23
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag.

 
  © 2017 Jure AB