Prop. 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
   
 
Titel:Prop. 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Utgivningsår:2021
Omfång:652 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:173
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 467 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag.

Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Det föreslås i huvudsak att:

- nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav
för värdepappersbolag ska införas,

- bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag bättre ska anpassas till verksamheten i sådana bolag,

- bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bl.a. värdepappersbolag ska anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket, och

- vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn ska göras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB