Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? (E-BOK)
� Antologi
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , red. , Jernbro Carolina , Norée Annika , Olsson Helén , Thelander Nina
Titel:Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? (E-BOK) � Antologi
Anmärkning:Ladda ner boken kostnadsfritt som PDF via länken nedan.
Utgivningsår:2021
Omfång:179 sid.
Förlag:Karlstads universitets förlag
ISBN:9789178671878
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Övrigt

Pris: 0 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Inom ramen för undertecknads uppdrag som goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) under året 2020 påbörjades ett tvärvetenskapligt samarbete vid Karlstads universitet som fokuserar på frågeställningen – Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? Samverkande ämnesdiscipliner är folkhälsovetenskap, juridik, lärarutbildningen och socialt arbete. Forskarsamarbetet har under denna relativt korta tid utmynnat i en antologi.

Syftet med denna antologi är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus är att ge en övergripande bild av hedersrelaterat våld och förtryck, samt att bidra med kunskaper om våldets uttryckssätt och dess konsekvenser. Antologin utgår från de drabbades perspektiv.

I boken ges handfasta råd till de universitetslärare som ansvarar för undervisning och examination rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer i högre professionsutbildning. Exempelvis lärare, jurister, sjuksköterskor, psykologer, tandhygienister och socionomer. Boken vänder sig till studenter i högre utbildning. Boken vänder sig också till yrkesverksamma som möter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Boken är även lämplig för beslutsfattare, för forskare och de som ansvarar för att utarbeta riktlinjer och handlingsplaner på området för mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Redaktör för antologin är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt. Övriga författare är Helén Olsson, universitetslektor i socialt arbete, Carolina Jernbro, universitetslektor i folkhälsovetenskap och Nina Thelander, universitetslektor i pedagogiskt arbete och prodekan för lärarutbildningen, samtliga verksamma vid Karlstads universitet, samt universitetslektor Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB