Ds 2002:17 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås
   
 
Titel:Ds 2002:17 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås
Anmärkning:Prop. 2002/03:55.
Utgivningsår:2002
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216833
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att försöket med alkolås utvidgas till att omfatta fler förarbehörigheter samt yrkesmässig trafik. Dessutom skall försöket genomföras i hela landet. Vidare föreslås vissa ändringar i körkortslagstiftningen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna gäller bl.a.
– ålderskrav vid övningskörning,
– förlängning av reglerna om villkorlig återkallelse av körkort t.o.m. januari 2009 samt
– krav på handledare, trafiklärare och utbildningsledare.
 
  © 2017 Jure AB