SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
   
 
Titel:SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
Utgivningsår:2021
Omfång:587 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501771
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:63
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Cybersäkerhetsutredningen har överlämnat ett slutbetänkande till regeringen.

I betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)” redogörs för nivån på informations- och cybersäkerheten i alla myndigheter. Betänkandet innehåller även förslag som syftar till att öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB