SOU 2021:49 Kommuner mot brott
   
 
Titel:SOU 2021:49 Kommuner mot brott
Utgivningsår:2021
Omfång:305 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501324
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Kriminologi

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Utredningens uppdrag har i korthet varit att

- beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,

- föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt

- lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar bör utformas.
 
  © 2017 Jure AB