Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
   
 
Titel:Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
Utgivningsår:2021
Omfång:71 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501900
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37.

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB