SOU 2002:47 Våra skatter? Volym B
� Expertrapporter 4-13
   
 
Titel:SOU 2002:47 Våra skatter? Volym B � Expertrapporter 4-13
Utgivningsår:2002
Omfång:462 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216906
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skattebasutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:47
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Denna volym innehåller expertrapporter om samordning av skattesystem i olika länder:
4. Skatteprinciper och kollisionsnormer av Leif Mutén, professor emeritus i internationell skatterätt.
5. EG-rätten och det svenska skattesystemet av docent Kristina Ståhl och docent Roger Persson Österman.
6. EU och skatterna av Krister Andersson, skattesakkunnig på Svenskt Näringsliv.
7. Beskattning av internationell elektronisk handel av professor Sven-Olof Lodin.
8. Internationalisering och energibeskattning av fil. dr Karl-Axel Edin.
9. Beskattning av löneinkomster och uttag av socialförsäkringsavgifter mot bakgrund av arbetskraftens internationella rörlighet av Hans Olsson, Svenska kommunförbundet.
10. Välfärdssystemens finansiering i ett europeiskt perspektiv av Docent Joakim Palme och fil. dr Ola Sjöberg.

Volymen innehåller även expertrapporter om alternativa skattemodeller:
11. Utgiftsskatt - sammanfattning av system och effekter av professor Sven-Olof Lodin.
12. Neutral beskattning av bolagsinkomster i en öppen ekonomi - cash-flowskatter och andra skatter av departementsråd Anders Kristoffersson.
13. SACO-modellen av Jan Bröms.
 
  © 2017 Jure AB