Kommunikation
� Samspel mellan människor
   
 
Författare:Nilsson Björn , Waldemarson Anna-Karin
Titel:Kommunikation � Samspel mellan människor
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:199 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144140964
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Övrigt

Pris: 357 SEK exkl. moms

 

Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa?

Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, lyssnande, kommunikationsstörningar, interkulturell kommunikation och genusaspekter på kommunikation. Författarna ger både praktiska och teoretiska exempel.

I denna femte omarbetade upplaga har texten uppdaterats och nya kapitel har tillkommit om känslokommunikation, bedräglig kommunikation, konflikter samt om informella och formella samtal.

Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå och i arbetslivet. Den är också av intresse för alla som arbetar med människor inom personalledning, vård, skola, omsorg och service.
 
  © 2017 Jure AB