Dissensus
� Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria
   
 
Författare:Burman Anders
Titel:Dissensus � Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria
Utgivningsår:2021
Omfång:219 sid.
Förlag:Natur och Kultur
ISBN:9789127170391
Ämnesord:Allmän rättslära , Statsvetenskap och politik , Övrigt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

Demokratin har aldrig varit en självklarhet. Ständigt har den omtolkats och omprövats. Som den här boken visar är dess historia full av nystarter och krisstämningar, heroiska insatser och kompakt motstånd. Under största delen av historien har ordet haft en negativ klang.

Denna dramatiska kurvatur kan du följa i den här boken, som börjar i antikens Aten och vindlar sig fram till våra egna dagar. På vägen möter vi både teoretiker och praktiker som agerat eller talat för eller emot demokratin. Den vill visa hur dissensus – en konstruktiv oenighet – alltid präglat såväl diskussionerna om demokratin som diskussionerna inom en demokrati. Den enes dröm har varit den andres mardröm.

Hittills har demokratin alltid varit så lätt att omforma och anpassa till nya ideal att den alltid kunnat återuppstå. Hur blir det i framtiden? Kanske kan denna boks historiska genomlysning ge tankar att bära med sig in i morgondagen.
 
  © 2017 Jure AB