Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler
� med kommentarer
   
 
Författare:Hübinette Anders , Malmsten Krister
Titel:Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler � med kommentarer
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:282 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023272
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Detta standardverk inom idrottsjuridiken ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler och beskriver grunderna för tillämpning av specialidrottsförbundens olika tävlingsregler. I boken förklaras och kommenteras de bestraffningssystem som skapats i syfte att upprätthålla respekten för idrottens regler. Mindre förseelser kan åtgärdas under pågående tävling, t.ex. straffspark i fotboll, medan grövre regelbrott hanteras enligt de för alla idrotter gemensamma bestraffningsreglerna i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt antidoping- respektive matchfixingreglementet. Båda författarna har, som ledamöter i RF:s stadgekommitté, aktivt deltagit i framtagningen av dessa regelverk.

Boken vänder sig till jurister och ledamöter i idrottens olika disciplinorgan och tävlingskommittéer samt alla andra som vill ha kunskap om reglerna och om hanteringen av dessa. Den kan med fördel användas som ett stöd i informations- och utbildningsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB