SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle
� Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar
   
 
Titel:SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle � Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2021
Omfång:364 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502433
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:85
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Beslutet att tillsätta kommittén är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som presenterades i september 2019. Kommitténs uppdrag är dock bredare än att bara omfatta gängkriminaliteten. Kommittén ska lämna årliga delredovisningar under 2021–2023. Ett slutbetänkande ska lämnas i oktober 2024.

Uppdraget

Kommitténs uppdrag är i korthet att:

- identifiera kriminalpolitiska utmaningar

- analysera och bedöma rättsväsendets och andra aktörers förmåga att möta dessa utmaningar på såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande området

- bedöma i viken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge stöd och skydd till brottsutsatta

- överväga på vilket sätt forskning och innovation i högre grad kan knytas till det praktiska arbetet med att förebygga och utreda brott
bedöma övergripande frågor om kompetensbehov hos Polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter.

Kommitténs uppdrag att lämna förslag till en inriktning för en modern sammanhållen straffrätt som ska bidra till att uppnå de kriminalpolitiska målen har utgått.
 
  © 2017 Jure AB