Lag och rätt i trafiken
   
 
Författare:Fuhrman Håkan , Löfdahl Michael
Titel:Lag och rätt i trafiken
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:180 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144152455
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inklusive vägnätet. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar, och när trafikanter inte följer lagar och regler utsätter de sig själva och andra för stora risker. Det är Polisens uppgift att förebygga, övervaka och lagföra riskfyllda beteenden för att skapa säkerhet och trygghet i trafiken.

Alla poliser ska enligt Polismyndighetens strategi för trafik som metod (2016) delta i trafiksäkerhetsarbetet. Det är därför viktigt att kunskapen om trafiklagstiftningen är väl spridd inom Polisen. I Lag och rätt i trafiken beskrivs och förklaras de delar av trafik­lagstiftningen som poliser oftast kommer i kontakt med, till exempel vid brott mot trafikbrottslagen, trafikförordningen, körkortslagen och fordonsförordningen.

I och med denna upplaga har Michael Löfdahl tagit över som författare. Boken är uppdaterad när det gäller regler och föreskrifter samt i övrigt reviderad med hänsyn till nya lagar och förordningar på området.

Boken riktar sig främst till landets polisutbildningar men den kan även fungera som ett stöd ute på fältet för poliser i aktiv tjänst eller utredare.
 
  © 2017 Jure AB