SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare Del 1
� 3:12-reglerna
   
 
Titel:SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare Del 1 � 3:12-reglerna
Anmärkning:Se även prop. 2002/03:15, prop. 2003/04:17, prop. 2003/04:33 och prop 2004/05:32.
Utgivningsår:2002
Omfång:586 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216981
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:3:12-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:52
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 337 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att kapitalinkomsten får beräknas på företagets egna beskattade kapital vid beskattningsårets ingång justerat på visst sätt (den s.k. BEK-modellen). I förenklingssyfte införs en alternativregel som innebär att normalavkastningen bestäms till ett belopp som motsvarar hälften av basbeloppet året före beskattningsåret. Begränsningarna i lönesummeregeln tas bort. Den del av en kapitalvinst som överstiger sparat utdelningsutrymme beskattas enligt förslaget i sin helhet som inkomst av tjänst upp till 100 basbelopp. Utredningen föreslår också ändrade regler för företagare som säljer sina företag mot betalning i form av aktier i de köpande bolagen. Därmed motverkas den s.k. Pomperipossaeffekten.
 
  © 2017 Jure AB