SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare Del 2
� Generationsskiften
   
 
Titel:SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare Del 2 � Generationsskiften
Anmärkning:Se även prop. 2002/03:15, prop. 2003/04:17, prop. 2003/04:33 och prop 2004/05:32.
Utgivningsår:2002
Omfång:556 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821699X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:3:12-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:52
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

För att underlätta möjligheten att genomföra generationsskiften föreslår utredningen att dessa får göras successivt och mot ersättning. Karenstiden på fem år kortas till tre år. Det skall bli möjligt att föra över periodiseringsfonder och expansionsfonder i samband med företagsöverlåtelser. Vidare förslås frivillig kapitalvinstbeskattning (avskattning) i samband med att en gåvotagare lämnar en ersättning vid gåva av en fastighet. Utredningen förestår vidare bl.a. att syskon tas bort från närståendekretsen medan alla sambor räknas som närstående i skattelagstiftningen, att andra aktiebolag än börsbolag skall kunna återköpa sina egna aktier genom ändrade skatteregler samt att när en fåmansföretagare säljer hela sitt aktieinnehav i bolaget skall vinsten inte beskattas som utdelning utan enligt reglerna för kapitalvinst.
 
  © 2017 Jure AB