Arbetsdomstolens domar årsbok 2021
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:Arbetsdomstolens domar årsbok 2021 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2022
Omfång:488 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138327722
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1404 SEK exkl. moms

 

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2021 samlade i en inbunden volym.

Mot bakgrund av personuppgiftslagens ikraftträdande och därmed sammahängande anonymisering på parter som är fysiska personer upptas i partsregistret namn endast på parter som är juridiska personer och där namnet inte anonymiserats i den publicerade domen.
 
  © 2017 Jure AB