Det brottsförebyggande arbetet i sverige
� Nuläge och utvecklingsbehov 2022
   
 
Titel:Det brottsförebyggande arbetet i sverige � Nuläge och utvecklingsbehov 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:76 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599537
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Vilka är förutsättningarna för detta i Sverige i dag, vilka satsningar är på gång och vad bör göras framöver?Rapporten beskriver det arbete som bedrivits under 2021, utifrån både enkätundersökningar, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella
brottsförebyggare runt om i landet. Under 2021 presenterades också ett av de viktigaste initiativen för Sveriges brottsförebyggande arbete under överskådlig framtid, i form av ett lagförslag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. I denna rapport läggs därför tonvikten på att beskriva förutsättningarna, inte bara för kommunernas arbete, utan för hela samhällets möjlighet att ge stöd till och utveckla och stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB