Prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
Utgivningsår:2022
Omfång:126 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122231
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:231
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Det föreslås även att bestämmelserna om våldtäkt och våldtäkt mot barn ska göras mer neutrala med avseende på kön och sexuell läggning. Vidare föreslås att bestämmelsen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska utvidgas så att även ageranden där barnet varit helt passivt omfattas. Det föreslås också att det ska införas nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande. För att bättre återspegla brottslighetens allvar föreslår regeringen slutligen bland annat följande straffskärpningar:

- Minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år.

- Minimistraffet för sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn ska höjas från fängelseminimum till fängelse i sex månader.

- Minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.

- Minimistraffet för utnyttjande av barn för sexuell posering ska höjas från böter till fängelse.

- Minimistraffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

- Minimistraffet för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska höjas från fängelseminimum till fängelse i sex månader.

- Straffskalan för sexuellt ofredande mot barn ska bestämmas till fängelse i högst två år och straffskalorna för grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande ska bestämmas till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB