Ds 2022:7 Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige
   
 
Titel:Ds 2022:7 Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige
Utgivningsår:2022
Omfång:51 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503843
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Överläggningarna har letts av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist har också deltagit.

Samtliga riksdagspartier har deltagit i överläggningarna och varit representerade av följande ledamöter: Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Pål Jonson (M), Aron Emilsson (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L) och Elisabeth Falkhaven (MP).
 
  © 2017 Jure AB