Ds 2022:9 Ett utvidgat utreseförbud för barn
   
 
Titel:Ds 2022:9 Ett utvidgat utreseförbud för barn
Utgivningsår:2022
Omfång:301 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503966
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet har utrett om det behövs ett utvidgat utreseförbud för barn och tagit ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde borde se ut. Regeringskansliet har tagit ställning till hur ett utreseförbud kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringskansliet har även utrett om straffansvaret för egenmäktighet med barn borde utvidgas till att omfatta fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har meddelats men inte verkställts.

I promemorian föreslår Regeringskansliet att tillämpningsområdet för utreseförbudet utvidgas. Dessutom föreslår Regeringskansliet olika åtgärder för att beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt. Regeringskansliet föreslår att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas.
 
  © 2017 Jure AB