Fastighetsbeskattning
� Praktisk handbok
   
 
Författare:Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fastighetsbeskattning � Praktisk handbok
Utgivningsår:2022
Omfång:432 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952702
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare.
Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår.
Boken tar även upp hur fastigheter behandlas i redovisningen, både i den löpande bokföringen och i bokslut och årsredovisning. Dessutom innehåller boken en genomgång av de viktigaste fastighetsjuridiska frågorna.

- Privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter

- Hyreshus

- Andelshus

- Uthyrning – skatteregler och juridik

- Fastighetsskatt, fastighetsavgift och fastighetstaxering

- Ny-, till- och ombyggnad

- Förbättrande reparationer och underhåll

- Byggnadsinventarier och verksamhetstillbehör

- Avskrivningar

- Markanläggningar och markinventarier

- Kapitalvinstberäkning

- Delavyttringar och marköverföring

- Allframtidsupplåtelser

- Återläggning av värdeminskningsavdrag mm

- Köpekontrakt och köpebrev

- Generationsskiften

- Bokföring och bokslut

- Uppskov
 
  © 2017 Jure AB