SOU 2022:27 Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
   
 
Titel:SOU 2022:27 Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
Utgivningsår:2022
Omfång:206 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503881
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Treklöverutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:27
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Treklöverutredningen har sett över begränsningarna för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Utredningen föreslår att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument inte ska kunna beviljas till:

- den som är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen och i vars verksamhet det arbetar en eller flera personer som är behöriga att förordna läkemedel för behandling av människa,

- den som bedriver verksamhet enligt lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård där det arbetar en eller flera personer som är behöriga att förordna läkemedel för behandling av djur, eller

- den som bedriver verksamhet enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar där det arbetar en eller flera personer som är behöriga att förordna läkemedel för behandling av människa.

Det ska inte heller vara möjligt att bevilja tillstånd för öppenvårdsapoteks till en sökande som står under bestämmande inflytande av någon av dessa aktörer. Tillstånd ska heller inte kunna beviljas en sökande som utövar bestämmande inflytande över någon av dessa aktörer.
 
  © 2017 Jure AB