SOU 2022:33 Om prövning och omprövning
� en del av den gröna omställningen
   
 
Titel:SOU 2022:33 Om prövning och omprövning � en del av den gröna omställningen
Utgivningsår:2022
Omfång:655 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504048
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöprövningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:33
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Miljöprövningsutredningens uppdrag var att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna de förslag på åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning. Det övergripande syftet var dels att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar genom horisontella förändringar i miljöprövningen, dels att åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser, samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Genom ett tilläggsdirektiv fick utredningen också i uppdrag att utreda om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen. Dessutom skulle utredningen enligt tilläggsdirektiven utreda hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor kan användas för att åstadkomma moderna miljövillkor.
 
  © 2017 Jure AB