Ds 2022:14 Ett hållbart mediestöd för hela landet
   
 
Titel:Ds 2022:14 Ett hållbart mediestöd för hela landet
Utgivningsår:2022
Omfång:267 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504321
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mediestödsutredningen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:14
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att driftsstödet som har funnits sedan 1970-talet avvecklas och ersätts med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal. Fokus i det nya stödet är att det ska finnas nyhetsmedier över hela landet som bas för den lokala och regionala demokratin. Vita fläckar-stödet förs in som en del av redaktionsstödet.

Redaktionsstödet blir en del av ett teknikneutralt mediestöd som regleras i en ny lag, där det bland annat införs ett villkor om att stöd inte får ges till medier vars publicistiska verksamhet står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket.
 
  © 2017 Jure AB