Brå Rapport 2022 Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer
� Metodstöd till lokala aktörer
   
 
Titel:Brå Rapport 2022 Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer � Metodstöd till lokala aktörer
Anmärkning:Kontakta oss på order@jure.se eller 08-6620080 för att teckna stående order på denna produkt.
Utgivningsår:2022
Omfång:132 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599582
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Kriminologi

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Parallella samhällsstrukturer är ett komplext och abstrakt begrepp som ofta används för att beskriva fenomen som exempelvis klanstrukturer, hederskulturer och subkulturella normer i kriminella miljöer. Inte sällan förläggs problemen till socialt utsatta områden. Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett stödmaterial för lokala aktörer om hur de kan identifiera och arbeta mot parallella samhällsstrukturer och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer. Brå har inriktat metodstödet på specifika problem som kan kopplas till parallella samhällsstrukturer. På så sätt blir arbetet mot den brottslighet och otrygghet som de genererar en integrerad del av den ordinarie samverkan i ett lokalt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Metodstödet utgår från sex tematiska samhällsområden:

- rättsskipning
- utbildning
- bostadsmarknad
- försörjning
- banker och betalningssystem samt
- monopol.

För varje område ges exempel på hur problemen konkret kan upptäckas och hur olika kommuner och lokalpolisområden har arbetat mot dem.
 
  © 2017 Jure AB