Ds 2022:12 Vistelseförbud för barn
   
 
Titel: Ds 2022:12 Vistelseförbud för barn
Anmärkning:Kontakta oss på order@jure.se eller 08-6620080 för att teckna stående order på denna produkt.
Utgivningsår:2022
Omfång:254 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504260
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:12
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

En utredare har biträtt Socialdepartementet med att undersöka om kommunernas socialnämnder i skyddande syfte borde få möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på bland annat vissa platser.

Utredaren bedömer att ett vistelseförbud inte skulle vara ändamålsenlig om syftet skulle vara att förebygga att barn far illa. Ett sådant vistelseförbud skulle inte kunna anses vara till barnets bästa. Att ge socialnämnden möjlighet att begränsa barns rätt att vara på vissa platser borde därför inte införas, menar utredaren.

Förbud vid tid och på plats

En person under 18 år skulle dock kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskild plats. Detta om det med hänsyn till hens hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen.

Utredaren föreslår att förändringarna träder i kraft 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB