Ds 2022:16 Ledarhundar
   
 
Titel:Ds 2022:16 Ledarhundar
Utgivningsår:2022
Omfång:72 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504383
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet föreslår en ny lag med ett ändrat ansvar för myndighetsutövning för ledarhundsverksamhet. Förslaget innebär att myndighetsutövningen förs över från den ideella föreningen Synskadades Riksförbund till en förvaltningsmyndighet.

Regeringskansliet föreslår också att all annan verksamhet som rör ledarhundar förs över till en förvaltningsmyndighet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB