Ds 2022:15 Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
   
 
Titel:Ds 2022:15 Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2022
Omfång:104 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504369
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) innehåller förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården.

Förslagen ska komplettera de författningsförslag som har lagts fram i betänkandet Reglering av
privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80).
 
  © 2017 Jure AB