Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv
   
 
Titel:Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv
Utgivningsår:2022
Omfång:72 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504444
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredarens bedömning är att ett inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster.


Bakgrund

Genom beslut den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt Knut Weibull att biträda Kulturdepartementet i att utreda konsekvenserna av ett inordnande av uppgifterna vid Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv.
 
  © 2017 Jure AB