Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
   
 
Titel:Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
Utgivningsår:2022
Omfång:104 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504581
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet. Återkallelsegrunden ska gälla för den som sänder tv, sökbar text-tv eller ljudradio med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Frågan om återkallelse ska prövas av domstol på talan av Justitiekanslern.

I promemorian föreslås också att tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv eller sökbar text-tv ska kunna återkallas om ett program har innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten. Därutöver föreslås att Myndigheten för press, radio och tv, i stället för regeringen, ska ge tillstånd till vidaresändning av ljudradio.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB