Korruption, intressekonflikter, maktmissbruk och maktfullkomlighet
   
 
Författare:Sandgren Claes
Titel:Korruption, intressekonflikter, maktmissbruk och maktfullkomlighet
Utgivningsår:2022
Omfång:257 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238978
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Boken handlar om maktmissbruk: korruption, mutbrott, befogenhetsöverskridande, intressekonflikter, jäv, fusk, sammanblandning av roller, vänskapskorruption, bisysslor, närståendetransaktioner, handel med inflytande, övergång mellan sektorer, nätverkande, klientilism, oredlighet och liknande.

Den behandlar främst förhållandena i dagens Sverige men blickar både bakåt i tiden och framåt liksom ut i världen. Bekämpningen av korruption och annat maktmissbruk ges stort utrymme. Och många missbrukare passerar revy.

Huvuddelen ägnas maktmissbruket inom de sektorer där det är särskilt utbrett: politiken, förvaltningen, kultursektorn, medierna, universiteten och näringslivet. Materialet utgörs av nyhetsrapportering, debattinlägg och annat mediematerial men även akademisk litteratur och myndighetsrapporter.

Claes Sandgren har varit professor vid Stockholms universitet och är numera seniorprofessor vid Stockholm Centre for Commercial Law. Han har varit engagerad i problem rörande maktmissbruk som verksam i utrikesförvaltningen och som konsult i en lång rad länder i syd och öst. Han är f.d. ordförande för Institutet mot mutor.
 
  © 2017 Jure AB