Ds 2022:24 Promemorian Sveriges medlemskap i Nato
   
 
Titel:Ds 2022:24 Promemorian Sveriges medlemskap i Nato
Utgivningsår:2022
Omfång:116 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504802
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato. Syftet är att möjliggöra ett snabbt förfarande efter att Natos alla medlemsländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll.

Sverige ansökte den 18 maj 2022 om medlemskap i Nato. Samtidigt ansökte Finland om Natomedlemskap. Natos medlemsstater undertecknade den 5 juli 2022 de anslutnings­protokoll som gav Sverige respektive Finland status som inbjudna länder till Nato.

Anslutnings­protokollen ska ratificeras i enlighet med de nationella reglerna i Natos medlemsstater. När samtliga medlemsstater har ratificerat protokollen kan Sverige och Finland ansluta sig till nord­atlantiska fördraget och därmed bli medlemmar i Nato.

Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda ett avtal om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella stab. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna bli medlem i Nato och tillträda statusavtalet.

I promemorian föreslås att riksdagen ska dels godkänna Sveriges anslutning till nord­atlantiska fördraget, dels godkänna avtalet om status för Nordatlantiska fördrags­organisa­tionen, nationella representanter och organisationens internationella stab. Det föreslås även att statusavtalet ska införlivas i svensk rätt samt att regeringen ska bemyndigas att fatta beslut om att ta emot stöd i form av militära styrkor från Nato.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB