Prop. 2022/23:9 Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online
   
 
Titel:Prop. 2022/23:9 Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online
Utgivningsår:2022
Omfång:28 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:9
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Många konsumenter drabbas av bedrägerier vid krediter vid e-handel och det är angeläget att möjligheterna för kriminella att genomföra sådana bedrägerier motverkas. I propositionen föreslås därför att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.

En betaltjänstleverantör – t.ex. ett kreditinstitut – ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Kravet kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom användning av e-legitimation eller bankdosa och har sedan de infördes medfört att bedrägerier vid betalningar vid e-handel har minskat kraftigt.

I propositionen föreslås att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.

Finansinspektionen utövar i dag tillsyn över att konsumentkreditinstituten följer rörelselagstiftningen och Konsumentverket utövar tillsyn över att instituten följer konsumentkreditlagen. I propositionen föreslås att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. Konsumentverket ska även fortsättningsvis ansvara för den marknadsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB