Praktisk beskattningsrätt
� Lärobok i inkomstbeskattning 2023
   
 
Författare: Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Praktisk beskattningsrätt � Lärobok i inkomstbeskattning 2023
Upplaga:30 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:544 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160221
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Praktisk beskattningsrätt 2023 är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen.

Bokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet och den passar därmed som kurslitteratur på grundläggande kurser vid universitet, högskolor och gymnasieskolor. Boken kan även vara användbar för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, försäkringsbolag, samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2023.

 
  © 2017 Jure AB