SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor
   
 
Titel:SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:63 samt prop. 2005/06:65 och prop. 2005/06:167.
Utgivningsår:2002
Omfång:297 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217163
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vägtrafikskatteutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:64
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår i detta delbetänkande en ny modell för beskattning av tunga motorfordon. Förslaget innebär att skatten för sådana fordon differentieras efter miljöklasser. Skattesänkningen sker i tre etapper. Den första etappen ger lägre skatt för fordon av miljöklass 2000 eller högre. Den beräknas kunna träda i kraft den 1 april 2003 och pågå till dess kraven för nästa miljöklass (2005) blir definitivt obligatoriska den 1 oktober 2006. Den andra etappen löper fram till den 1 oktober 2009, då kraven för miljöklass 2008 blir obligatoriska och en tredje etapp påbörjas. När miljöklass 2005 blir obligatorisk för nya fordon, höjs fordonsskatten för miljöklass 2000 till samma nivå som för de sämre miljöklasserna. Skattesänkningen skall finansieras genom en höjd fordonsskatt för småbussar och lätta lastbilar (högst 3,5 ton).
 
  © 2017 Jure AB