Ds 2001:35 Skatteregler mot handel med skalbolag
   
 
Titel:Ds 2001:35 Skatteregler mot handel med skalbolag
Anmärkning:Se Ds 2000:35, prop. 2001/02:42, prop. 2001/02:165 och prop. 2002/03:96.
Utgivningsår:2001
Omfång:32 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214954
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:35
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås skatteregler för att motverka skalbolagstransaktioner. Innebörden av förslaget är att den som säljer andelar i ett skalbolag skall ta upp kapitalvinsten som inkomst av aktiv näringsverksamhet. Säljaren skall inte beskattas om skalbolaget har betalat de skatter som belöper sig på bolaget vid avyttringstidpunkten eller om särskilda skäl talar emot beskattning.
 
  © 2017 Jure AB