Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet
� För tillgänglighet och beredskap
   
 
Titel:Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet � För tillgänglighet och beredskap
Utgivningsår:2023
Omfång:366 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505564
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:3
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredaren Peter Norman har haft i i uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Uppdraget redovisas i betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3).
 
  © 2017 Jure AB