Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar
� för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor
   
 
Titel:Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar � för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor
Utgivningsår:2023
Omfång:310 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505748
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria överlämnas enligt direktiven en analys hur utvecklingen för kliniska prövningar sett ut de tio senaste åren i Sverige samt vilka hinder och möjligheter som finns för att kliniska prövningar ska komma till stånd. Utredningen redovisar även förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.
 
  © 2017 Jure AB