SOU 2023:15 Förnybart i tanken
� Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi
   
 
Titel:SOU 2023:15 Förnybart i tanken � Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi
Utgivningsår:2023
Omfång:252 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505809
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:15
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 317 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 17 juni 2022 att tillsätta en utredning (dir. 2022:77) som skulle ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling.

I uppdraget ingick även att analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer det lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel. Ett delbetänkande skulle lämnas senast den 15 februari 2023 i den del som avser åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Genom ett tilläggsdirektiv (dir. 2023:4) förlängdes tiden för redovisning i denna del till senast den 31 mars 2023.
 
  © 2017 Jure AB