De lege 2022
� Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv
   
 
Författare:Dahlberg Mattias , Fridström Montoya Therése , Hansson Mikael , Zetterberg Charlotta , red.
Titel:De lege 2022 � Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv
Anmärkning:Teckna stående order på denna serie hos Jure. Kontakta oss på order@jure.se eller 08-6620080. Utkommer årligen.
Utgivningsår:2023
Omfång:386 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372325
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2022
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

Ämnet för De lege år 2022 är ”hållbarhet”, under den övergripande frågan vilken uppgift rätten har haft, har eller kan komma att få för att nå de mål som formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030.

Tre generella teman kan urskiljas bland de många frågor som ryms inom ämnet ”hållbarhet”: miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor. I denna volym av De lege finns ett stort antal artiklar som behandlar hållbarhet i förhållande till ett antal rättsvetenskapliga områden. Författarna är verksamma vid eller på annat sätt anknutna till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.


Innehåll

Förord 5

Mattias Dahlberg Miljöskatter med tyngdpunkt på koldioxidbeskattning 9

Maria Forsberg Ekologiskt funktionella paragrafer vid skydd och restaurering av natur 27

Therése Fridström Montoya Ingen ska lämnas utanför – en ohållbar princip? 47

Lovisa Halje Bolagsstyrning och en hållbar utveckling 73

Mikael Hansson Hållbar arbetsrätt 95

Caroline Johansson En hållbar svensk modell? – Exemplet den nya omställningsregleringen 111

Sara Lundberg En hållbar skolplikt? 137

Melina Malafry Renewable Energy Activities – Overriding the Interest of Biodiversity? 159

Oskar Mossberg Gröna löften och förmögenhetsrättens tillkortakommanden 195

Marigó Oulis Konsumtion och konsumenträtt – en utomståendes betraktelse 251

Love Rönnelid What legal research in sustainable development could become 267

Katja de Vries and Sebastian Abrahamsson A Digital Right to Repair? How new EU legislation could open up data and software in connected products to enhance their lifespan 289

Olof Wilske Konstitutionell hållbarhet eller hållbar konstitutionalism? 315

Charlotta Zetterberg Fasta samverkansformer i miljöns tjänst? 331

Inger Österdahl Agenda 2030 as a source of law: Different shades of soft 355

Författarpresentationer 385
 
  © 2017 Jure AB