SOU 2001:89 Att tänka efter före
� samråd i kommuner och landsting
   
 
Titel:SOU 2001:89 Att tänka efter före � samråd i kommuner och landsting
Anmärkning:Övriga betänkanden SOU 2001:48 och 2002:33. Se även Ds 2004:4.
Utgivningsår:2001
Omfång:165 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215586
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommundemokratikommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:89
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en bestämmelse om samråd förs in i kommunallagen. Bestämmelsen skall gälla ärenden där besluten medför långsiktiga effekter och får till följd att förhållanden som rådde innan beslutet verkställdes inte kan återställas utan stora ekonomiska konsekvenser. Samrådet skall kunna genomföras i form av en folkomröstning, men viktigast är att det uppfyller tre minimikrav:
1. Samrådet skall kungöras.
2. Samrådet skall pågå under minst fyra veckor.
3. Samrådet skall redovisas av kommunfullmäktige i en samrådsredogörelse som tillförs handlingarna i ärendet.
 
  © 2017 Jure AB