SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet
� en sammanhållen strategi för samhället
   
 
Titel:SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet � en sammanhållen strategi för samhället
Anmärkning:Slutbetänkande - se även bilagedel. Tidigare betänkande SOU 2000:14.
Utgivningsår:2001
Omfång:232 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215667
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för hemlösa
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:95
Ämnesord:Övrigt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en hemlös skall ha rätt till bistånd för en fast bostad enligt socialtjänstlagen. Vidare föreslås en lagstiftning som kan motverka vräkningar samt ökat stöd till frivilligorganisationerna.
 
  © 2017 Jure AB