Ds 2001:73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
   
 
Titel:Ds 2001:73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Anmärkning:SOU 2002:71 och prop. 2002/03:70.
Utgivningsår:2001
Omfång:203 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821606X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:73
Ämnesord:Övrigt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås bl.a. en lagändring som innebär en skärpning av reglerna kring besöksförbud. Dessutom behandlas de rättsliga förutsättningarna för att kunna övervaka besöksförbud med elektronisk kontroll.
 
  © 2017 Jure AB