SOU 2001:102 Resurs i retur
   
 
Titel:SOU 2001:102 Resurs i retur
Anmärkning:Prop. 2002/03:117.
Utgivningsår:2001
Omfång:589 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215888
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för översyn av producentansvaret
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:102
Ämnesord:Övrigt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en kombination av nya lagar och kreativa pilotprojekt för att stärka livscykeltänkandet och få i gång återvinningsmarknaden. Permanent märkning med information om varornas innehåll skall ge stöd både vid inköp och då varan skall återvinnas. Målet på sikt är att avfallet skall bli en resurs, som säljs och köps på fungerande marknader. Andra förslag:
– Enklare källsortering genom sorteringsanvisningar.
– Ökad fastighetsnära insamling och fler återvinningsstationer.
– Större krav på producenterna.
– Frivilliga åtaganden från producenterna för t.ex. byggsektorn, tunga fordon, möbler, lantbruksplast, textilier och skor.
– Pantsystem för burkar av stål och flaskor av all slags plast, inte bara PET.
 
  © 2017 Jure AB