SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige
� En utvärdering av ISA:s investeringsfrämjande verksamhet
   
 
Titel:SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige � En utvärdering av ISA:s investeringsfrämjande verksamhet
Utgivningsår:2001
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216094
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av verksamheten vid Del
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:109
Ämnesord:Övrigt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Invest in Sweden Agency (ISA) har under sina första fem år medverkat i 450 etableringar som skapat 5 600 arbetstillfällen i Sverige. Utredningen föreslår en ökad satsning på investeringsfrämjande verksamhet bl.a. genom att ISA omvandlas till en myndighet med ett mer långsiktigt uppdrag. Vidare betonas ISA:s medverkan i genomförandet av de regionalpolitiska tillväxtavtalen.
 
  © 2017 Jure AB